Khi đã có hàng về kho nhưng người bán hàng chậm xuất hóa đơn, công ty bạn cần có phiếu xuất kho của người bán hàng, biên bản giao nhận hàng hóa, phiếu nhập kho...