Cây bông Trang còn có tên Long thuyền hoa, Nam mẫu đơn, đơn đỏ… có tên La tinh Ixora coccinea L, thuộc họ Cà phê (Rubiaceae), cao 0,5 - 1 m. Lá mọc đối, phiến lá láng, hình bầu dục, bìa liền, dài 5 - 10 cm, rộng 3 - 5 cm. Hoa nhỏ, mọc thành chùm xim ở đầu cành.