PN - Tôi không đẹp nhưng rất tự tin vì mới 20 tuổi, tôi đã là chủ một tiệm tạp hóa lớn ở huyện nhà. Anh là bạn học chung thời cấp III, đã đeo đuổi và đòi sống đòi chết để cưới được tôi. Tôi nghĩ, lấy người yêu mình nhiều như vậy chắc sẽ được hạnh phúc.