Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) cho biết từ ngày 3/8, cơ quan này sẽ bắt đầu kiểm tra và kiểm chứng kết quả của cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 28/7 vừa qua, đồng thời mời các quan sát viên thẩm tra quá trình này.