SGTT.VN - “Cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm phải là cải cách con người, bởi thể chế có hoàn thiện đến mấy mà người triển khai không đủ năng lực, phẩm chất thì cũng khó đạt kết quả tích cực”, đại biểu Quốc hội Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) phát biểu trong phiên thảo luận hôm qua (9.11), về cải cách thủ tục hành chính.