(Kienthuc.net.vn) - Theo thuật ngữ của yoga, thiền là trạng thái tinh khiết và tập trung cao độ khi tâm trí xuôi chảy không gì ngăn trở. Muốn tiến bộ nhanh trong thiền, bạn nên tuân thủ những chỉ dẫn dưới đây.