Thưa nhà thiết kế, tôi muốn hỏi về đặc trưng cơ bản của mốt quần ống rộng năm nay?