(Dân trí) - Khác với con ruốc biển mềm mỏng, nhỏ xíu, vẻ như èo uột, con tép riu cùng cỡ như con ruốc nhưng vỏ cứng, no tròn, láng lẩy. Tép mới đổ đó tươi roi rói, búng rồ rộ trong rổ, mẹ tôi lại có món tép riu với đủ các món.