(DVT.vn) - Ông Nguyễn Đăng Tiến được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam kể từ ngày 1/6.