– Hôm nay (18/11), Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo về tình hình chuẩn bị sơ kết 2 năm thực hiện Luật công chứng, Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về chứng thực bản sao từ sổ gốc, chứng thực chữ ký và tình hình triển khai thực hiện nghị định số 74/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi hành án dân sự về cơ quản lý thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự và công chức.