Những ngày qua, khi chúng tôi đến thăm một số gia đình ở phường Phú Thủy, Thanh Hải ( Phan Thiết) hay Lương Sơn ( Bắc Bình)... thấy rất nhiều hộ gia đình treo ảnh Bác tại phòng khách, nhiều hộ còn treo ảnh Bác phía dưới bàn thờ gia tiên. Mọi người đều chung một suy nghĩ mỗi ngày nhìn chân dung Bác như tự răn bản thân làm thật tốt mọi công việc, góp phần vào việc xây dựng cuộc sống tốt đẹp, sao cho xứng đáng là con cháu Bác Hồ.