"Xin cho biết khi mới nhiễm HIV cơ thể có biểu hiện gì?". Văn Thanh (Thủ Đức).