Theo tiết lộ từ Giám đốc Marketing của Apple, hãng này không cần ngân sách cho chiến dịch quảng cáo đối với các sản phẩm từ năm 2007.