– Hôm nay 8-7, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội đã chính thức khai trương Trung tâm Chẩn đoán và Xạ trị kỹ thuật cao, một dự án hợp tác giữa Công ty cổ phần Đầu tư Forincons và Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.