(PL&XH) - Trước, sau khi mổ rồi đến lúc xuất viện cũng không một bác sĩ, y tá nào cho chị biết, chị đã bị cắt tử cung, và vì sao phải cắt?