- Bệnh Lupus ban đỏ, bệnh vảy nến đều có ảnh hưởng ít nhiều đến "chuyện ấy" cũng như việc sinh nở và thậm chí là để lại ở thế hệ sau. Nhiều phụ nữ vì thế mà lo lắng không dám lập gia đình.