Tôi như chết đứng khi bắt gặp cảnh con gái của mình đang mãn nguyện trao thân cho cậu bạn trai của nó.