(Phunutoday) - Tờ Phượng Hoàng của Trung Quốc đã có những bình luận sâu về loại tàu hộ tống lớp Sigma mà Việt Nam đang có ý định mua của Hà Lan.