Ngân hàng TMCP Bắc Á sẽ rót vào dự án 350 triệu USD. Ngoài nguồn vốn tự có, Bắc Á sẽ phải huy động thêm vốn từ những nguồn nào?