Với Việt Khuê cũng như các BTV, BLV khác ở Đài THVN, ngày Tết luôn là những ngày có ý nghĩa đặc biệt. Bởi lúc đó họ có cơ hội gần gũi hơn với gia đình, là dịp để nhìn lại mình và còn hơn thế nữa... Trong những ngày đầu năm này hãy cùng chúng tôi trò chuyện với BTV, BLV Việt Khuê để có thể có nhiều hơn thông tin về những con người như họ