(AloBacsi) - Cháu được kết quả như vậy, hỏi bác sĩ thì bảo không làm sao cháu vẫn băn khoăn chưa hiểu rõ lắm.