Mình lập Box này dành cho bạn nào đang xài Sony Xperia X10, muốn được giúp đỡ thì cứ vào đây nhé. Mình sẽ cập nhật các thủ thuật và sẽ có bài viết về X10 cho anh em trong thời gian sớm nhất