(CL)-Dư luận tuần qua “nổi sóng” với chủ đề “phí đường bộ” sẽ được áp dụng vào 1/1/2013. Hầu hết người dân cho rằng việc thu phí trong thời điểm khó khăn như hiện nay thực sự là một gánh nặng quá sức với họ. Nhiều ý kiến đề xuất nên cân nhắc, xem xét hoãn thu phí sử dụng đường bộ dự kiến, nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.