'Tôi không sợ đại gia. Cặp một đại gia có đủ những gì tôi cần, tốt và yêu tôi thật lòng, thì dù người đó già ngang với ba tôi, tôi cũng chẳng ngại', 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh chia sẻ với Xzone.