Tôi không thích ăn rau xanh. Tôi có thể ăn trái cây thay thế được không?