Em không biết phải làm thế nào. Bạn trai em trước đây đã yêu một người và từng "quan hệ" với người ấy. Chuyện đó em vừa mới được biết và cảm thấy khá shock.