(Chinhphu.vn) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam 9 tháng qua đạt 6,52%.

Cụ thể, khu vực nông lâm ngư nghiệp tăng trưởng 2,89%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,29%, khu vực dịch vụ tăng 7,24%. So với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ tăng trưởng ở cả 3 khu vực trên trong 9 tháng năm nay đều cao hơn. Bên cạnh đó, 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu tăng 20,5%, nhập siêu 9 còn 16,7% so với kim ngạch xuất khẩu. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ 9 tháng đạt 1.146 ngàn tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2009. Thu ngân sách đạt cao hơn so với cùng kỳ năm trước (9 tháng thu ngân sách đạt 78,2% dự toán năm, cùng kỳ đạt 70,4% dự toán năm). Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, nhờ triển khai thực hiện tốt các giải pháp, chính sách đã được đề ra trong Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 6/4/2010 và Nghị quyết các phiên họp Chính phủ từ đầu năm, tình hình kinh tế tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn cần phải xử lý quyết liệt trong thời gian tới. Giá cả trên thị trường đang có xu hướng tăng, lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại vẫn ở mức cao, nhập siêu vẫn cao, đời sống nhân dân một số địa bàn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh… Huy Thắng