UBND TP.HCM vừa đề nghị Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng xem xét cho phép tổ chức thông xe công trình cầu Thủ Thiêm vào 9/1/2008.