Đối với những không gian nhỏ, bạn vẫn cần có một góc yên tĩnh và thoải mái nhất để "chuyên tâm" cho việc học hành và làm việc.