Trái đất đã tồn tại hơn 4,5 tỷ năm, còn con người chỉ mới xuất hiện 140.000 năm. Để dễ hình dung, nếu so sánh tuổi của Trái đất với 24 giờ, tức là trọn 1 ngày, thì con người chỉ mới xuất hiện được... 3 giây. Nhưng hãy xem chúng ta đã làm gì?

3 giay: Con nguoi chung ta da va dang lam gi cho Trai dat ? - Anh 1

3 giây: Con người chúng ta đã và đang làm gì cho Trái đất ngoài sự tàn phá ?

Văn Thắng