(VietNamNet) - Trẻ em có HIV sẽ được tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi có thẻ BHYT. Sẽ có hơn 3.500 trẻ có HIV sẽ được phát thẻ BHYT trong thời gian tới.