Hai em tâm thần, mẹ già yếu, chị gạt chuyện riêng tư, chấp nhận ở vậy lo cho mẹ và em.