Bạn nghĩ công việc của bạn nhàm chán, tồi tệ? Không đâu, có những công việc kinh khủng hơn nhiều.

8. Những thợ lặn thu lượm rác thải

15 cong viec 'khinh khung' nhat the gioi (Phan 2) - Anh 1

9. Người giữ biển bắn cung tên

15 cong viec 'khinh khung' nhat the gioi (Phan 2) - Anh 2

10. Thu lượm rác thải của người khác

15 cong viec 'khinh khung' nhat the gioi (Phan 2) - Anh 3

11. Người phụ trách việc thụ tinh cho tê giác

15 cong viec 'khinh khung' nhat the gioi (Phan 2) - Anh 4

12. Những thử nghiệm khoa học đòi hỏi phải khuấy phân động vật

15 cong viec 'khinh khung' nhat the gioi (Phan 2) - Anh 5

13. Nhũng người thu dọn trên cao của công viên giải trí

15 cong viec 'khinh khung' nhat the gioi (Phan 2) - Anh 6

14. Người thu dọn rác trong những cuộc vui của giới trẻ

15 cong viec 'khinh khung' nhat the gioi (Phan 2) - Anh 7

15. Người thu dọn tinh dịch chết của cá voi

15 cong viec 'khinh khung' nhat the gioi (Phan 2) - Anh 8

Thanh Hằng (Theo Ridiculously)