Đến 15h ngày 13/11, tàu SE2 và SE4 đã xuất phát đi theo phương thức chuyển tải.