Khủng hoảng tài chính ít nhiều cũng ảnh hưởng tới túi tiền nhà bạn. Hãy tham khảo 12 cách dưới đây để tăng thêm số 0 vào tài khoản của bạn một cách nhanh nhất.