Dù sắp ngã, hay thậm chí chẳng thấy rổ đâu, nhưng các cầu thủ vẫn ném theo cảm giác và... VÀO!

Ném bóng trong tư thế sắp ngã