(NLĐ) – Ngày 9-11, Công ty Cổ phần Ánh Dương (Vinasun Corporation) đã công bố và trao sổ cổ đông cho các nhà đầu tư chiến lược. Đó là Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra); Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Prudential VN; Temasek Holdings (Private) Limited; Công ty Liên doanh Quản lý Đầu tư BIDV-VN Partner (BVIM); Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)...