Tỉ giá VND/USD liên tục trượt dốc trong những ngày cuối tuần. Đồng USD giảm dần theo từng ngày, từ mức 16.080VND/USD vào đầu tuần trước giảm xuống còn 16.059VND/USD vào ngày cuối tuần.