Lũy kế 9 tháng đầu năm, VHC đạt 5.560 tỷ đồng doanh thu , tăng 19%, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 457 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2015. EPS đạt mức 5.715 đồng/cổ phiếu.

VHC bao lai 457 ty dong 9 thang, vuot 31% ke hoach nam - Anh 1

CTCP Vĩnh Hoàn (mã VHC ) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2016 với doanh thu thuần đạt 1.879 tỷ đồng, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn bán hàng chỉ tăng 28,7% giúp VHC thu về 245 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 37% so với cùng kỳ. Tỷ suất biên lợi nhuận gộp cũnng được cải thiện, tăng từ 12,84% lên mức 13,52%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm tới 73,9%, còn gần 19 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính cũng giảm 79,4%, còn hơn 19 tỷ đồng. Ngoài ra, các chi phí khác như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều không có nhiều biến động.

Theo đó, kết thúc quý III/2016, VHC ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 131 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ. EPS đạt 3.695 đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VHC đạt 5.560 tỷ đồng doanh thu , tăng 19%, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 457 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2015. EPS đạt mức 5.715 đồng/cổ phiếu.

So với kế hoạch đặt ra cho năm 2016, VHC đã hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu và vượt 31% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm cuối quý III/2016, tổng tài sản của VHC tăng 9,5% so với đầu năm, đạt 4.771 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp có khoảng hơn 756 tỷ đồng bằng tiền và tiền gửi ngân hàng, tăng 38% so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm nhẹ xuống còn 1.171 tỷ đồng.

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 1 lần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên tới hơn 1.235 tỷ đồng.

Linh Linh