Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, số vụ án thụ lý tăng nhưng tỷ lệ giải quyết án đạt tỷ lệ thấp. Tỷ lệ sửa án, hủy án lại tăng.

Ty le sua an, huy an tang - Anh 1

Ông Nguyễn Văn Quảng, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM phát biểu tại hội nghị Ảnh: Hải Nam

Đó là nhận định của lãnh đạo Viện KSND cấp cao tại TP.HCM tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 và sơ kết 1 năm thực hiện luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 diễn ra vào ngày 20.6.

Theo báo cáo của Viện KSND cấp cao tại TP.HCM, tình hình tội phạm trên địa bàn các tỉnh, thành phía Nam vẫn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tính chất tội phạm ngày càng nghiêm trọng, phương pháp và thủ đoạn phạm tội tinh vi, hậu quả tội phạm gây ra tác động lớn đến các lĩnh vực đời sống xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2016, số vụ án thụ lý tại Viện KSND cấp cao tại TP.HCM hầu hết đều tăng về số vụ và tăng nhiều về số bị cáo. Cụ thể, án phúc thẩm thụ lý 1.329 vụ, tăng 356 vụ so với cùng kỳ năm 2015, trong đó, án hình sự chiếm 628 vụ với 1.221 bị cáo.

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM, thông qua công tác thụ lý, giải quyết án hình sự phúc thẩm cho thấy tỷ lệ cải sửa án theo hướng tăng hình phạt và tỷ lệ hủy án tăng so với cùng kỳ năm 2015 thể hiện công tác điều tra, xét xử ở cấp sơ thẩm còn nhiều hạn chế, sai sót. Cũng theo ông Nguyễn Văn Quảng, tỷ lệ giải quyết án nhìn chung còn thấp, trong đó, án phúc thẩm giải quyết chỉ đạt 38,9%, án giám đốc thẩm đạt 50,51%, án tái thẩm đạt 27,27% tổng số án thụ lý. Nguyên nhân chính là trong điều kiện mới được thành lập, số lượng nhân sự còn thiếu (chỉ đáp ứng 30% chỉ tiêu biên chế) trong khi số lượng án nhiều, nhiều án có tính chất phức tạp…

Hải Nam