(VOV) - Hai bên đánh giá kết quả cuộc đối thoại Triều-Mỹ lần thứ 2 vừa qua và bàn thảo phương án nối lại đàm phán hạt nhân sáu bên.

Hai miền Triều Tiên đẩy mạnh hoạt động ngoại giao

Đàm phán hạt nhân vẫn chưa có bước đột phá

Ngày 1/11, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân sáu bên của Hàn Quốc Lim Sung-Nam đã hội đàm với Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân sáu bên của Trung Quốc Vũ Đại Vĩ.

Ông Vũ Đại Vĩ bày tỏ hy vọng việc ông Lim Sung-Nam đảm nhiệm chức Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân sáu bên của Hàn Quốc sẽ đem lại sức sống mới cho việc thực hiện đàm phán nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Về phần mình, ông Lim Sung-Nam nhấn mạnh lập trường của Chính phủ Hàn Quốc rằng, Triều Tiên cần thực hiện các bước cần thiết bao gồm việc ngừng chương trình làm giàu uranium để có thể khởi động lại đàm phán hạt nhân sáu bên.

Theo ông Lim Sung-Nam, mặc dù trong thời gian vừa qua, Mỹ và Triều Tiên đã thực hiện đối thoại và tạo ra bầu không khí mới hướng tới nối lại đàm phán hạt nhân, nhưng các bên liên quan vẫn cần thận trọng cân nhắc thái độ của CHDCND Triều Tiên./.