Online - Ngày 10-8, Hội Cựu Chiến binh TP Cần Thơ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân năm 2017.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ tập trung phối hợp tổ chức những hoạt động như: Hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và định hướng đối ngoại của địa phương; phối hợp thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại và phối hợp công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

TP Can Tho: Hoi Cuu Chien binh va Lien hiep cac to chuc huu nghi ky ket chuong trinh phoi hop cong tac - Anh 1

Đại diện Hội Cựu Chiến binh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ ký kết chương trình phối hợp công tác.

Bên cạnh đó, Hội Cựu Chiến binh thành phố vận động hội viên phát huy giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống để tạo nên những hình ảnh tốt đẹp, tình cảm trân trọng, hữu nghị, thân thiện với bạn bè quốc tế.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố là cơ quan chuyên trách làm đầu mối về công tác đối ngoại nhân dân; Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ là đơn vị phối hợp, hướng dẫn các cấp hội triển khai thực hiện công tác phối hợp các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh TP Cần Thơ cho rằng: Công tác đối ngoại nhân dân là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Việc ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị sẽ tăng cường các hoạt động quan hệ quốc tế, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Tin, ảnh: HỒNG HIẾU