Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương thành lập Trung tâm hành chính công trực tuyến trên môi trường mạng thay cho cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến.

Nội dung của Trung tâm hành chính công trực tuyến sẽ tập trung đối với dịch vụ hành chính công (giải quyết thủ tục hành chính). Cùng với đó, các dịch vụ sự nghiệp, dịch vụ công ích sẽ từng bước được mở rộng.

Để thực hiện việc này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao cho Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên ngành trên môi trường mạng (các thành viên là chuyên viên thụ lý hồ sơ một cửa của các sở, ngành do Giám đốc Sở chỉ định). Giao Sở Thông tin truyền thông tham mưu kiện toàn Ban Giám sát và Tổ hỗ trợ nghiệp vụ dịch vụ công trực tuyến, nghiên cứu giải pháp số hóa hồ sơ. Trung tâm CNTT tỉnh rà soát,hoàn chỉnh các công cụ xử lý trên môi trường mạng của Trung tâm hành chính công trực tuyến về các vấn đề như giao diện, giải pháp kỹ thuật, giải pháp theo dõi quá trình tiếp nhận, thụ lý thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của các sở, ngành, và UBND tỉnh…

Thua Thien Hue trien khai Trung tam hanh chinh cong truc tuyen - Anh 1

Trung tâm hành chính công trực tuyến trên môi trường mạng của Thừa Thiên Huế dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 10/2016

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đồng thời yêu cầu các sở ngành liên quan phải hoàn thành và thực hiện các nội dung được UBND tỉnh chỉ đạo trước ngày 30/9 để tổ chức công bố, triển khai thực hiện mô hình.

Cũng theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 1/7 tất cả các hồ sơ trình lên UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh ngoài hồ sơ giấy theo quy định phải kèm theo file điện tử đính kèm của toàn bộ hồ sơ trình thông qua phần mềm Quản lý hồ sơ một cửa. Nếu hồ sơ trình không kèm đầy đủ file điện tử sẽ xem như hồ sơ chưa đảm bảo thủ tục và Văn phòng UBND tỉnh sẽ trả lại hồ sơ và yêu cầu thủ trưởng cơ quan trình hồ sơ bổ sung đầy đủ.

Theo ông Phan Thiên Định, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, việc thành lập Trung tâm hành chính công trực tuyến cũng như quy định các Sở, ngành khi trình hồ sơ lên UBND tỉnh phải đính kèm file điện tử là một trong những giải pháp cụ thể trong việc cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm doanh nghiệp 2016, góp phần nâng cao năng lực chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thừa Thiên Huế.

“Việc thành lập Trung tâm hành chính công trực tuyến sẽ đưa toàn bộ hệ thống công việc đều được xử lý về một mối, theo đó, tất cả các hồ sơ một cửa đều đưa về ở một cơ sở dữ liệu cũng như một hệ thống giám sát chặt chẽ. Việc quản lý từ đó cũng sẽ được diễn ra tốt hơn, chặt chẻ hơn, hiệu quả hơn. Và người dân, doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn khi giải quyết các thủ tục. Thậm chí có những thủ tục họ cũng có thể thực hiện qua mạng mà không cần trực tiếp đến các Sở, ngành”, ông Định chia sẻ.

Ngọc Tân