SanOTC - Dù không có nhiều giao dịch thành công nhưng những chuyển biến mạnh trên thị trường niêm yết trong vài phiên gần đây khiến nhà đầu tư OTC.... Thị trường OTC