Hanoinet - Thị trường ngoại hối đã có vẻ bình yên trong hai tuần qua. Nhưng nhìn sâu vào các góc khuất thị trường mới thấy sự bình yên ấy mong manh.