KTĐT - Kế hoạch số 151/KH-UBND của UBND TP Hà Nội ban hành nhằm thí điểm đấu giá quyền khai thác cát san lấp thuộc bãi nổi lòng sông Hồng tại mỏ Long Biên, quận Long Biên.

Theo đó, mỏ đưa ra đấu giá trên diện tích đất đai 50ha, tiềm năng khoáng sản 500.000m3, thời gian tổ chức đấu giá vào quý IV/2014. Mỏ này hiện chưa được khai thác. Giá khởi điểm cũng chưa được xây dựng nhưng dự kiến sẽ thu về khoảng 450 triệu đồng từ việc đấu giá. UBND TP giao Sở TN&MT là đơn vị tổ chức và thực hiện thí điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Được biết, phiên đấu giá chỉ được thực hiện sau khi UBND TP phố phê duyệt Dự án điều chỉnh bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn đến năm 2020.