Lần đầu tiên, Hãng phim Tài liệu và Khoa học T.Ư mở hội nghị khách hàng với sự tham dự của rất nhiều công ty truyền thông, các hãng phim nhà nước và tư nhân. Những người làm phim tài liệu ở VN đang tìm cách đưa sản phẩm của họ đến với khán giả.