vị ngon

Chè chồm hổm

Chè chồm hổm

Thanh Niên Chè chồm hổm

Chiều nay, tự dưng cô bạn học cũ gọi điện hỏi, đi ăn chè không, rồi bỗng hỏi: “Mi nhớ chè chồm hổm không?”. Vậy là nỗi nhớ nhung về món ăn của một thời, mà những người từng là học...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×