tu hành

Đừng nghĩ nuôi được cha mẹ đã là hiếu thảo, có 2 điều bất hiếu hay gặp ở đời càng giàu càng dễ phạm phải sau đây

Đừng nghĩ nuôi được cha mẹ đã là hiếu thảo, có 2 điều bất hiếu hay gặp ở đời càng giàu càng dễ phạm phải sau đây

PNSK 1 liên quan Đừng nghĩ nuôi được cha mẹ đã là hiếu thảo, có 2 điều bất hiếu hay gặp ở đời càng giàu càng dễ phạm phải sau đây

Nhiều người vẫn cho rằng chúng ta chỉ cần nuôi cha mẹ lúc về già là đã làm tròn chữ Hiếu. Tuy nhiên, nghịch lý là khi con người trưởng thành, có nhiều tiền trong tay thì lại càng...

Vì sao tướng cướp hung dữ giết người không ghê tay nhưng vẫn quy phục dưới ánh sáng Phật Pháp?

Vì sao tướng cướp hung dữ giết người không ghê tay nhưng vẫn quy phục dưới ánh sáng Phật Pháp?

PNNews Vì sao tướng cướp hung dữ giết người không ghê tay nhưng vẫn quy phục dưới ánh sáng Phật Pháp?

Dưới ánh sáng Phật Pháp, ngay cả những tướng cướp lòng dạ đầy sân hận và độc ác cũng có thể cải tà quy chính, trở thành người thiện lương, thậm chí bước trên con đường của người tu...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×