thế lực thù địch

Doanh nghiệp 'mua' 'con ruồi nửa tỷ': 'Những sản phẩm có côn trùng lọt vào, đều là do chúng tôi bị phá hoại'

Doanh nghiệp 'mua' 'con ruồi nửa tỷ': 'Những sản phẩm có côn trùng lọt vào, đều là do chúng tôi bị phá hoại'

ĐS&PL Doanh nghiệp 'mua' 'con ruồi nửa tỷ': 'Những sản phẩm có côn trùng lọt vào, đều là do chúng tôi bị phá hoại'

"Chúng tôi dám khẳng định với những sản phẩm có côn trùng lọt vào, đều là do chúng tôi bị phá hoại bởi các đối thủ kinh doanh, các thế lực thù địch", Giám đốc Đối ngoại của Tân...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×